Blog

GMO i jordbruket

Att odla och ta fram grödor som står emot väder påfrestningar, angrepp från insekter och vind. Sedan man började med att konstbefrukta grönsaker och frukt har man också kunnat ta fram grödor som ger bättre och större skördar, som är mer smakrika och dessutom har man kunnat anpassa odlingarna efter miljö och väder.

Läs mer ›

Jordbruket förändras

Vi kan idag läsa om att det svenska jordbruket förändras och att många bönder tvingas lägga ned. Det stämmer att vi står inför en stor förändring av hur jordbruket ser ut idag och hur det kommer att se ut framöver. Många faktorer har gjort att vi har fått den här utvecklingen. Förändringar har även skett…

Läs mer ›

Vad händer vid torka?

Det är mycket som händer när vi har långvarig torka i ett land. En av de stora sakerna som kan vara förödande som vi inte först märker av har inte direkt med jordbruket att göra vattendragen och sjöarna. Det i sin tur påverkar jordbruket. När vattendragen och sjöarna får lägre nivåer får vi också lägre…

Läs mer ›

Torka och hur den påverkar svenska jordbruket

Klimatförändringarna världen över märks även i det svenska jordbruket eftersom vi ser att det påverkar oss på ett sätt vi inte är vana vid. Vi märker idag hur beroende vi är av att jordbruket fungerar när det händer saker som ett års kraftig torka. Det här gjorde att många tänkte till och vi svenskar fick…

Läs mer ›

Odla ditt kaffe i Sverige

Även om det inte förekommer i svenskt jordbruk med kaffeodlingar går det att odla här. Anledningen till att det inte finns någon ekonomisk produktion av kaffe beror helt enkelt på att klimatet inte är optimalt och att lönsamheten därför blir lägre än andra grödor.

Läs mer ›

Framtidens jordbruk

Ett antal globala trender påverkar livsmedelssäkerhet, fattigdom och den övergripande hållbarheten hos alla livsmedels- och jordbrukssystem. Under det internationella eventet World Government Summit presenterades en rapport så kallad Jordbruk 4.0 – Framtidens lantbruksteknik. Detta skedde i samarbete med Oliver Wyman. Rapporten redogör för fyra huvudområden som sätter press på jordbruket samt för att möta kraven…

Läs mer ›

Jordbruket och dess lagar i Norge

Norge är ett landskap som är kallt och bergigt, och därav ett väldigt svårt land att bedriva lantbruk i, mindre en 3% av hela landet är yta för att odla på, vilket resulterar i ca 616 000 hektar som uppehålls av spannmål, mestadels korn. Som i Sverige och Finland, så har Norges jordbruk ändrats genom…

Läs mer ›

Allt om biodling

Hur mycket vet vi egentligen om vart vår honung kommer ifrån? Vad vet du om biodling? Biodling är ett begrepp som betyder att hålla honungsbin instängda för att pollinera växter och frukt. Det som händer när bin pollinerar växter är att det utvinns honung och vax. Honung och vax är något som är viktigt för…

Läs mer ›