Framtidens jordbruk

Ett antal globala trender påverkar livsmedelssäkerhet, fattigdom och den övergripande hållbarheten hos alla livsmedels- och jordbrukssystem.

Läs mer..

Danmark är Nordens jordbruksjätte

Danmark är en mycket stor jordbruksnation som länge varit världsledande och i Norden är de starkast.

Läs mer..

Hur man blir en jordbrukare

Här finner du några punkter som ger dig inblick på vad som måste göras samt kunnas av dig innan man blir lantbrukare. En jordbrukare i Sverige bor normalt sätt på den gården produktionen sker i. Man kan specialisera sig till att bara odla specifika typer av grödor och växter, eller ha gård med olika djurslag…

Läs mer ›

Ekologiskt jordbruk

Att tänka på hur vidare vi använder vår jord är extremt viktigt för djurens skull, för människokroppens skull och sist men inte minst, för miljöns skull. Det finns två välkända olika termer till hur vi kan välja att ta vara på vår jord och hur vi väljer att ta hand om vårt jordbruk, dessa två…

Läs mer ›

Jordbruket i EU

Jordbruket i EU

Att jordbruket är viktigt för många länder i Europa råder det knappast någon tvekan om och i denna del kommer vi titta närmare på hur det ser ut inom hela Europa och hur jordbruket kan se olika ut beroende på vilket land vi pratar om. Europa och jordbruk Omkring 50% av alla landområden i Europa…

Läs mer ›

Jordbruket och dess lagar i Finland

Finlands populära område inom jordbruket och de lagar som skyddar de finska boskapsdjuren, husdjuren och jordbrukarna. Finland är ett avlångt land som befinner sig lägligt nog precis bredvid golfströmmen, vilket ger bättre odlingsbetingelser än i andra nordiska länder. Finland kallas för ”De tusen sjöarnas land”, detta gör att fiske blir en viktig näringskälla för befolkningen….

Läs mer ›

Danmark är Nordens jordbruksjätte

Danmark är en mycket stor jordbruksnation som länge varit världsledande och i Norden är de starkast. De är ett modernt land som satsar på ny teknik och progressivitet vilket även avspeglar sig på hur de förhåller sig till jordbruket. Sedan 1970-talet har Danmark tillsammans med Sverige kapplöpt i ekologisk odling efter att några danska bönder…

Läs mer ›

Sveriges jordbrukslagar

Hur våra lagar hjälper oss, och om det räcker I Sverige har vi generellt bland de bästa lagarna när det kommer till jordbruk och djurskydd, får man ofta höra. Men vad är det egentligen för lagar som vi har som gör att det är så bra?

Läs mer ›

Jordbruket i Sverige

Det brukar kallas att arbetsmarknaden är stor för den som är arbetssökande i Sverige. Och letar man ihärdig hittar man oftast sitt kall, särskilt vi svenskar är bra på att arbeta med det vi faktiskt bryr oss om. Jordbruket idag innefattar ca 171 400 jordbrukare, eller ”bönder” som det kallas i folkmun och dessa hyser…

Läs mer ›

Jordbrukarens vardag

Statistik, förändringar i jordbrukarens historia och det viktiga med god djurhållning i Sverige. Beroende på vart man är i världen så finns det många faktorer som spelar roll när man ska odla i olika länder, så som klimat, jordart och vattentillgång som kommer göra det möjligt att kunna veta vad man kan och inte kan…

Läs mer ›