Framtidens jordbruk

Framtidens jordbruk

Ett antal globala trender påverkar livsmedelssäkerhet, fattigdom och den övergripande hållbarheten hos alla livsmedels- och jordbrukssystem.