Odla ditt kaffe i Sverige

Odla ditt kaffe i Sverige

Även om det inte förekommer i svenskt jordbruk med kaffeodlingar går det att odla här. Anledningen till att det inte finns någon ekonomisk produktion av kaffe beror helt enkelt på att klimatet inte är optimalt och att lönsamheten därför blir… Fortsätt läsa