Jordbruket i näringsliv

Jordbruket i näringsliv

Jordbruk är en industri eller, mer korrekt, en samling besläktade industrier. Vissa av dessa handlar om att plantera och skörda grödor, uppfödning av boskap, skapande och bruk av gödningsmedel och bekämpningsmedel.