Allt om biodling

Hur mycket vet vi egentligen om vart vår honung kommer ifrån? Vad vet du om biodling?

Allt om biodling

Allt om biodling

Biodling är ett begrepp som betyder att hålla honungsbin instängda för att pollinera växter och frukt. Det som händer när bin pollinerar växter är att det utvinns honung och vax. Honung och vax är något som är viktigt för världen, i Sverige är det vanligt och viktigt med både honung och vax. Att människan utnyttjar honungsbin är inget nytt, det har pågått i över 10 000 år. Först var det bara honungen man ville åt men senare blev bivaxet större och då började även det utvinnas från bin. Bivaxet används till tillverkning av ljus men också som tätnings och impregneringsmedel. Biodling är vanligt, i Sverige drivs minst 1 biodling i alla län och fåtal har det även som heltidsyrke.

Genom tiden har det funnits olika typer av bikupor. Den första var stockkupa senare kom halmkupa som var något bättre. Idag använder man sig av den moderna bikupan. Den är uppbyggt med lösa fyrkantiga ramar samt lådor och skärmar som är av och på tagbara. Den moderna bikupan är tillverkad i trä för att på bästa sett förhindra fukt i kupan. Utveckling av bikupan är fantastisk och bikuporna som används idag är mycket säkrare för både bina och biodlaren. Det är bättre klimat inuti och det påverkar bina mycket positivt.

Hur fungerar en biodling?

Hur fungerar en biodling?

Hur fungerar en biodling?

I en biodling finns det tre typer av bin. Bidrottningen, som är den enda honan som är könsutvecklad i biodlingen. Hennes uppgift är att lägga ägg, för att kunna lägga ägg behöver drottningen förstås para sig innan, och att para sig med drottningen är drönarnas uppgift, drönarna är alltså namnet på hanarna i bikupan. I varje biodling också kallat bisamhälle finns det alltid 1000-tals drönare. Under drönare finns det arbetsbin. Hur många det är varierar kraftigt. Deras uppgift är att ta hand om allt, bygga vaxkakor och vakta bikupan, arbetarbien är också honor, men inte könsmogna sådanna. Honungen lagras i vaxkakornas celler och det görs det för att bina ska ha föda inför vinter så de inte svälter. I biodlingar kommer odlaren och tar honungen och vaxet, bina får då istället ersättning över vinter, ett vanligt vinterfoder för bin är sockervatten. Året för bisamhället ser ut på så sätt att all honung skapas under vår och sommarhalvåret och odlaren hämtar ut den årliga honungsproduktionen på hösten. Men för att utvinna honung och vax behöver bien pollinera. Under pollineringen får biet in massor med nektar och söta vätskor, det omvandlas inne i biets kropp och blir sedan honung. Vax däremot kommer ifrån körtlar på arbetarbiens bakkropp som vid en viss ålder utsöndrar vax.

Det finns två typer av pollinering. Självpollinering och korspollinering. Skillnaden är att självpollinering sker direkt mellan enbart biet och växten. Korspollinering betyder att biet tar pollen och för med sig från en växt till en annan av samma art. Dagens biodlingar är alltså inte farliga eller på något sätt skadliga för bin eller biodlarna, utan snarare mycket bra för alla och påverkar samhället på ett positivt sett.

Ivar