Därför är jordbruket viktigt

Jordbruket är människans men också djurens kanske viktigaste källa och jordbruket är en helt nödvändig process för att människan och djurens ska kunna fortsätta att leva. Jordbruket har alltid varit en central punkt i människans historia och kommer att fortsätta vara så. Stora förändringar har skett tack vare nya metoder och teknik men själva grundidén är den samma. Denna artikel kommer att handla om jordbruket och varför det är så viktigt för dem allra flesta levande varelser på denna jord.

Jordbruket är en del av människan historia

Forskare och arkeologer har hittat fynd som visar att människan odlade redan på 9000-talet f.Kr. och sedan dess har människan alltid brukat jorden och idag sker det på ett mer modernt och mer effektivt sätt där maskiner utför det mesta. Dock ska man komma ihåg att i större delar av världen så sker jordbruket fortfarande för hand vilket försvarar för dem lokala bönderna att producera dem spannmål eller frukt/grön i den mängd man kanske behöver.

Som man kanske förstår så är jordbruket en av dem mest centrala frågor i vår värld och det är inte enbart viktigt för människans föda utan även klimatet och miljön har en roll med i spelet. Ett sunt jordbruk ska vara rätt skött utan gifter, bekämpningsmedel eller annat skadligt för att jorden och hela mänskligheten ska hålla så länge som möjligt.

Ett problem som ibland kan uppstå även i Sverige är en så kallade övergödning vilket enkelt förklarat menas med att jorden ibland kan vara väl odlad vilket gör att olika ämnen hamnar i sjöar, och hav vilket kan vara skadligt för djurriket i haven. Lyckligtvis finns det klara och tydliga regler och lagar som ska förhindra att olika skadliga ämnen och andra otillåtna metoder utan att bönder ska odla näringsrika och naturliga växter.

Mänskligheten är helt beroende av ett sunt jordbruk

Mänskligheten är helt beroende av ett sunt jordbruk

Utan ett fungerade jordbruk skulle många varelser världen över att dö ut varför jordbruket är helt avgörande för att dem allra flesta djur ska kunna överleva. På senare år pratar med allt oftare om klimatet och miljön och här spelar även jordbruket en roll. I samband med att befolkningen världens över växer i sådan takt så ökar det också kravet på mer och effektivare jordbruk men någonstans finns det en gräns då ett för odlat jordbruk påverkar miljön på ett negativt sätt.

Naturligtvis ska alla människor och djur kunna mätas men naturen och jordbruket får inte ta för stor skada, skadar man marken så finns det risk att allt mer mark blir obrukbar vilket vore en katastrof för hela mänskligheten. Trots att många forskare och innovatörer försöker att framställa olika moderna lösningar så är det ett faktum att mänskligheten är helt beroende av jordbruket varför man också måste ta hand om det.

Jordbruket är inte bara något som en dag ska bli mat på tallriken utan jordbruket är också ett hem för många djur, insikter, kräldjur och många andra djurarter. Därför måste man också hantera jordbruket på ett sätt där man inte skadar varken jorden eller dem djur som är beroende av den. Med teknikens frammarsch så hoppas forskare att man kan ta fram substitut till vissa källor till mat som man hittar i jordbruk men till dess är mänskligheten och hela kedjan helt beroende av ett fungerande jordbruk.

Ivar