Ekologiskt jordbruk

Att tänka på hur vidare vi använder vår jord är extremt viktigt för djurens skull, för människokroppens skull och sist men inte minst, för miljöns skull. Det finns två välkända olika termer till hur vi kan välja att ta vara på vår jord och hur vi väljer att ta hand om vårt jordbruk, dessa två termer kallas för ´´ekologiskt jordbruk´´ och ´´konventionellt jordbruk´´. Denna artikel vänder sig till ekologiskt jordbruk, vad betyder ekologiskt jordbruk och varför är det så pass viktigt?

Jordbruket i EU

Jordbruket i EU

Ekologiskt jordbruk är till stort sett att använda sig av ett jordbrukssystem som ska vara så naturligt som möjligt. Ekologisk odling ska helst vara självförsörjande, använda förnyelsebara resurser samt även fungera som ett kretslopp.

Ekologiska produkter är ett känt begrepp inom EU som syftas på produkter som odlats enligt EU-direktivet för ekologisk produktion. Produkter från certifierat ekologiskt jordbruk får marknadsföra sig som ekologiska produkter. För att en produkt ska få säljas som en ekologisk produkt krävs de ha blivit certifierade. Ekologisk mat är råvaror som kommer ifrån odlingar som även där är certifierade efter vissa regler. I Sverige är den vanligaste märkningen som står för ekologisk mat det kända märket ´´krav´´.  För ekologisk odling får man inte använda sig utav konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuret skall vara ekologiskt och för det mesta odlat på ens egen gård.

Ekologiskt lantbruk har många nyttor, exempelvis såsom miljö och även håller landsbygden vid liv. Forskning visar att vilda växter, pollinerare, flertal hotade fågelarter mår bra av ekologisk odling. En viktig miljönytta med ekologisk produktion är på grund av minskningen av kemiska bekämpningsmedel, det positiva med det är exempelvis ökad mångfald. Bekämpningsmedel bidrar negativt genom att det kan spridas till vattendrag, sjöar osv vilket resulterar till skador på både växter och djur, och detta kan även bidra till ett hot till kvalitén på dricksvatten.

Ekologiskt jämfört med konventionella råvaror

Europa och jordbruk

Europa och jordbruk

Genom forskning har man ej hittills kunnat besvara angående hur vidare ekologisk mat är nyttigare än konventionellt odlad mat, däremot kan konventionellt odlad mat innehålla en synnerlig större mängd av antibiotika då det finns en stark och noga gräns på hur man får använda antibiotika i ekologiska matvaror. En för stor och återkommande mängd av antibiotika kan göra människokroppen immun mot det tillslut vilket kan bli farligt vid skadefall.  Därav är ekologiskt odlade råvaror ett bättre val för våra kroppar.

Andra alternativ

Det finns ett flertal andra alternativ för den som är sugen på att utforska detta. Ett exempel är råvaror som producerats av insekter. Det är väldigt kontroversiellt fortfarande, men precis som allt annat finns det alltid utmaningar i nya trender. Föreställ dig att handla hem ekologiskt bröd tillverkad av mjöl som i sin tur producerats av finmalda gräshoppor. Det låter kanske märkligt initialt, men många har provat och precis som allt annat tar det tid innan en trend blir allmänt accepterad. Det fina med detta är att det finns gott om insekter/resurser för att räcka till för jordens befolkning och det tär inte på resurser som köttindustrin gör idag.

Ivar