Framtidens jordbruk

Ett antal globala trender påverkar livsmedelssäkerhet, fattigdom och den övergripande hållbarheten hos alla livsmedels- och jordbrukssystem.

Framtidens jordbruk

Framtidens jordbruk

Under det internationella eventet World Government Summit presenterades en rapport så kallad Jordbruk 4.0 – Framtidens lantbruksteknik. Detta skedde i samarbete med Oliver Wyman. Rapporten redogör för fyra huvudområden som sätter press på jordbruket samt för att möta kraven för framtiden: Demografi, Naturresursbrist, Klimatförändringar och Matavfall.

Rapporten redogör för att, även om efterfrågan ständigt växer, kommer vi senast 2050 att behöva producera 70 procent mer mat. Det är mer än forskarna hade förutsatt tidigare och kan sluta katastrofalt om inga åtgärder görs. Samtidigt har jordbruksandelen av den globala BNP sjunkit till bara 3 procent, en tredjedel så lite som idag och sedan flera decennier tillbaka. Ungefär 800 miljoner människor världen över drabbas av hunger idag. Och man bedömer samtidiga att 8 procent av världens befolkning (eller 650 miljoner) fortfarande förblir undernärd fram till 2030. Verkligheten som den ser ut idag är också är att alldeles för lite innovation har skett i branschen sen – vilket i detta fall betyder att inget indikerar på att matbrist och hunger fortfarande kommer att vara ett katastrofalt problem under de kommande årtiondena. Detta om inget görs.

Statens insats i innovation

Statens insats i innovation

Statens insats i innovation

För att möta dessa utmaningar krävs en samlad insats av staten, investerare och innovativ jordbruksteknik. Jordbruk 4.0 innebär exempelvis att inte längre vara beroende av användning av vatten, gödselmedel och bekämpningsmedel över allt. I stället kommer bönderna att använda de minsta kvantiteter som krävs och rikta sig till mycket specifika områden. I rapporten beskrivs vidare att jordbruk och jordbruksverksamhet, i framtiden, måste hanteras annorlunda, främst på grund av framsteg inom teknik såsom sensorer, anordningar, maskiner och informationsteknik. Framtida jordbruket kommer att använda sofistikerade tekniker som kombinerar robotar, temperatur- och fuktgivare, flygfoton och GPS-teknik. Dessa avancerade enheter och precisionssäkra jordbruks- och robotsystem gör det möjligt för lantbruket att vara mer lönsamm, effektiv, säker och miljövänlig. Staten kan komma att spela en nyckelroll i att lösa problemet med livsmedelsbrist. De behöver ta en bredare och mer framträdande roll än deras traditionella sätt att styra och reglera. Genom att utmana den traditionella arvsmodellen och genomföra ett sådant program kan staten:

  • Säkerställa livsmedelssäkerheten och minska importberoendet
  • Bli en nettoexportör inte bara för produkter utan även IP och nya lösningar
  • Öka produktiviteten och stödja övergången till en innovations- och kunskapsbaserad ekonomi

Det finns så klart ett flertal andra åtgärder som bör tas för att lyckas minsta resursbristen såsom att förminska förbrukning av förtäring av kött, vilket minskar pressen på köttproduktionen. Idag är det väldigt vanligt och accepterat att ersätta kött med köttliknande råvaror såsom quorn, soja etc. Vidare söker man fram nya sätt att erbjuda råvaror, dock på ett lite mer kontroversiellt sätt där man producerar råvaror av insekter. Det finns et flertal intressanta företag som specialiserar sig på detta. Om ett par år skulle det lika gärna kunna vara accepterat att bli serverad en soppa gjord av finmalda insekter. Anledningen är att det i princip finns oändligt mycket kryp till skillnad ifrån boskap. Men det återstår att se.

Ivar