GMO i jordbruket

Att odla och ta fram grödor som står emot väder påfrestningar, angrepp från insekter och vind. Sedan man började med att konstbefrukta grönsaker och frukt har man också kunnat ta fram grödor som ger bättre och större skördar, som är mer smakrika och dessutom har man kunnat anpassa odlingarna efter miljö och väder.

GMO i jordbruket

Men då GMO är en väldigt ny odlingsform vet man inte idag hur det faktiskt påverkar oss människor eller vilka konsekvenser GMO kan ha för jordens ekosystemet. Men hur ser historien ut och varför har man valt att använda GMO som ett alternativ till de mer traditionella odlingarna?

Hur allting startade

GMO som är en förkortning av genetiskt modifierade organismer är helt enkelt när man har tagit en plantas eller grödas arvsmassa och förändrat den för att anpassa den efter sina egna önskemål. Kanske för att den ska gro större eller vara mer tålig och därmed kunna stå emot störtskurar och oväder som annars kan vara förödande för bönder. Genmanipulation har funnits på ett eller annat sätt i Sverige sedan 1977 då denna odlingsform påbörjades i andra länder. I början så bestod den största delen av GMO av att förädla växter. Idag använder man dock GMO som ett sätt att även ändra arvsmassan hos djur för att förbättra deras drag eller kött tillväxt. Detta är också någonting som är väldigt omskrivet och kritiseras av både privatpersoner och forskare globalt.

Hur allting startade
Hur allting startade

Odlingar runt om i världen

Trots att GMO har funnits med i bilden under en ganska lång tid även fast andelen odlingar på senare tid har eskalerat på flera platser i världen har Sverige alltid varit väldigt motståndstagande mot GMO. Sverige har fortfarande idag ännu inga egna odlingar där man använder sig av GMO även fast det går att köpa grödor eller kött i butiken från andra delar av världen där man har använt GMO för att förbättra förutsättningarna och slutresultatet.

Idag är det framförallt fem olika länder som odlar den största delen av GMO produkter. Ungefär 90-95% av världens alla GMO odlingar går idag att finna i USA, Argentina, Kanada, Kina och Brasilien.

Kritiken mot GMO-jordbruk

På flera platser i världen är man fortfarande väldigt kritisk mot att använda GMO då man inte har någon forskning som styrker fördelarna på lång sikt med GMO-jordbruk. Man menar också att det finns risk för att man rubbar jordens ekosystem då grödor som är märkta med GMO kan spridas till andra jordbruk eller plantager och där det då kan ge förödande konsekvenser för insekterna och bina i området. GMO är en lösning för att minska svinn i jordbruket och därmed kunna få skördar som är större och bättre än tidigare. Men är det verkligen värt att riskera allting runt omkring för detta och ska man inte trots allt hålla sig till de mer traditionella metoderna som man vet är säkra och som vi har använt under tusentals år?.

Trots den stora kritiken mot GMO fortsätter odlingarna att öka på flera platser i världen och det blir allt vanligare att man använder GMO-foder för sina djur. Om GMO har någon inverkan får man helt enkelt se i det långa loppet.

Ivar