Hur man blir en jordbrukare

Här finner du några punkter som ger dig inblick på vad som måste göras samt kunnas av dig innan man blir lantbrukare. En jordbrukare i Sverige bor normalt sätt på den gården produktionen sker i. Man kan specialisera sig till att bara odla specifika typer av grödor och växter, eller ha gård med olika djurslag så som gris, fjäderfä, klövdjur etc.

Hur man blir en jordbrukare

Hur man blir en jordbrukare

Nu för tiden blir jordbruksföretagen mindre, men ökar djurantalet och åkerarealen i jordbruksföretagen, vilket innebär att jordbrukarna oftast måste hyra in andra lantbrukare samt maskiner som kan hjälpa till med produktionen. I detta fall är det viktigt att kunna planera och ta mindre företagsutbildningar för att bättre kunna hålla reda på kostnader och intäkter företaget får in ekonomiskt.

För varje år som går blir maskiner och traktorer mer och mer modernare och har mer avancerad teknologi vilket betyder att jordbrukarna måste kunna hantera de stora maskinerna för att de ska kunna ha så lång livstid som möjligt och kunna användas till fullo. Ifall man har en stor mjölkproduktion är man beroende av automatiska mjölkrobotar samt utgödsling som är viktigt att kunna hantera. Datorer är något som också är väldigt viktigt för jordbrukarna då det är där dom håller koll på boskapen som kan beräkna foderransoner för varje djurslag. planera och beräkna avelsinformation. Allt detta gör livet enklare för en jordbrukare istället för att behöva göra att manuellt, vilket skulle ta väldigt mycket på jordbrukarnas arbetskraft.

Jordbrukare som arbetar med växtodling har sina rutiner fördelade på året, på våren är det jordbearbetning, sådd och gödsling, sedan måste man bekämpa ogräs, svamp och insekter kontinuerligt för att de inte ska ta över produktionen, tillslut är det dags för skörd på sensommaren eller tidigt in på hösten. Som jordbrukare som håller på med växtodling, är man beroende av väderförhållandena.

Hur man blir en jordbrukare

Hur man blir en jordbrukare

Viktigt att veta inom jordbruket

För att få mer information om hur på bästa sätt tar hand om sina åkrar och djur, så kan man gå på utbildningar som kan hjälpa med allt ifrån att lära sig om smittsjukdomar (zoonoser så som campylobakter, salmonella och tuberkulos) mellan olika djurarter, vad för växter växer bäst vart, hur man tar hand om ekonomi genom företagsutbildningar, hur man kan bli mer framgångsrik etc.

Det svenska jordbruksverket är i ständig förändring för att djurhållandena ska bli bättre i Sverige. Majoriteten har fortfarande sina boskap uppbundna men system med lösgående djur ökar.

För en Lantbrukare är det viktigt att vara insatt i vilka regler som gäller för att få jordbruksstöd, vilket man ofta är i behov av.

Som jordbrukare som driver större djurslag så är man i ständig risk att hamna i svåra skador då dom handskas med oförväntade, levande varelser, vilket man oftast hittar svaret i att lantbrukarna är outbildade eller har brister i deras kunskap. Därför är det viktigt att skaffa så mycket information som möjligt som kan hjälpa i hur man hantera så stora djur och hur på det bästa ergonomiska sätt kunna arbeta med djuren.

Ivar