Jordbrukarens arbetsverktyg

En central del i en jordbrukares vardag är traktorn. Den är i stort sett ett måste för en jordbrukare då den bär, bogserar och assisterar olika typer av jordbruksredskap.

Jordbrukarens arbetsverktyg

Jordbrukarens arbetsverktyg

Redskap som ofta används med hjälp av traktorn är slåttermaskinen, harvar, hackvagnar och balspressar. Den sistnämnda består utav ett flertal olika typer med olika funktioner. De olika balspressarna heter löspress, mediumpress, rundbalspress, hårdpress och storbalspress.
Traktorn hjälper även till vid höskördar då en hösvans som monteras bak på traktorn bär hö från åkern till ladan.

Att hantera höet är en stor del inom jordbruket och för att göra det används ett flertal olika redskap. Hässjan är en ställning som används till att torka slaget gräs till hö, detta redskap har till stor del ersatts av balpressen dock som är ett modernare och effektivare alternativ. Höejektorn transporterar löst hö med via en fläkt som fångar in höet. Hövändaren har ett syfte att påskynda torkningsprocessen i produktionen av hö. Högaffeln är det redskap som allt som oftast används för att samla hö.

När säd ska bearbetas och skäras av används bäst en skära, den är halvcirkelformad och lite utav en mindre variant av en lie. En skördemaskin för stråsäd finns också och den kallas självbindare och fungerar på så vis att den klipper av stråna och binder samman dem.

Mjölkmaskinen används för att mjölka kor på ett mer effektivt sätt och används av de flesta jordbrukare idag.

Olika metoder att jordbereda på

Olika metoder att jordbereda på

Olika metoder att jordbereda på

När jord ska göras redo för odling används ofta en jordfräsare som fungerar på så sätt att den hackar sönder klumpar av jord och ser till så att jorden syresätts.
Vid behov av att hela markytan ska bearbetas använder man sig istället av en harv och för att nå djupare jordlager används plöjning.
Harvtyperna är många och har många olika syften. Gräsharven sprider gödsel, pinnharven används för att bekämpa ogräs, fjäderharven kommer till användning när jordbrukaren vill få utsädet att gro i marken med så bra förutsättningar som möjligt. Innan plöjning ska göras kan en tallriksharv komma till användning genom att den bryter upp hård och torr yta.

När det plöjs används olika typer av plogar. Idag existerar tegplogen och växelplogen som används vid reguljär plöjning. Vid specifika fall finns det flera olika sorters plogar att ta användning av. Vändplogen som med hjälp av en vändskiva plöjde både åt vänster såväl som höger.
Balansplogen som har två uppsättningar plogar, en åt vardera åt håll.
Australiensk tallriksplog vars syfte är att plöja land med mycket stenar och trästumpar.
Djupkultivatorn är en lite annorlunda plog som används när man vill lufta jorden utan att man förstör marken.
Något som liknar en plog men som saknar en vändskiva är ett årder som också används vid jordberedning.

När det ska skördas spannmål används en skördetröska som är ett motorredskap.
För att så utsäde används såmaskiner där en del även har funktionen att på samma gång ge ut handelsgödsel. Radsåningsmaskiner är en vanlig såmaskin i jordbrukslivet, den har en låda för säd och med hjälp av mekaniska kugghjul matas det ut i jorden via billar.

Ivar