Jordbrukarens vardag

Statistik, förändringar i jordbrukarens historia och det viktiga med god djurhållning i Sverige.

Beroende på vart man är i världen så finns det många faktorer som spelar roll när man ska odla i olika länder, så som klimat, jordart och vattentillgång som kommer göra det möjligt att kunna veta vad man kan och inte kan odla.

Sverige är ett land som är rikt på vatten och betesmark men har kall klimat, därför fokuserar vi mer på att producera mjölk och kött då vi har möjligheten till bra inomhusförläggningar för djuren.

Jordbrukarens vardag

Jordbrukarens vardag

Historiskt

Förr i tiden på 1800-talet så var Sveriges ängar ängsslåtter, det var det som var vinterfoder till djuren, och samtidigt försörjde djuren åkrarna med växtnäring så som gödsel. Men detta fungerade inte i längden då det kontinuerligt uteslöts mer åt utfodring än vad det växte på ängarna. Successivt tog vinterfodret slut och markens skörd fick sämre produktionsförmåga då det blev brist på gödsel. Det var ett stort problem då Sveriges befolkning samtidigt ökade kraftigt.

Historiskt

Historiskt

I och med detta, så vart jordbrukarnas arbete hårdare då deras arbetskraft och resurser gick åt att både odla foder, ta hand om djuren och deras hälsa, samt att jordbrukarna började odla kvävefixerade baljväxter som band luftkväve och därmed ökade markens kväveinnehåll, vilket ökade skördarna av foder till djuren.

Idag är odlingen av vall, spannmål och andra grödor i princip lika stor som produktionen av kött, mjölk och ägg. Beroende på område i Sverige så odlas de vete, oljeväxter, sockerbetor i söder, och sedan korn och havre norrut.

År 2015 rapporterades 16 000 jordbrukare som arbetar heltid vilket står för 85% av jordbruksproduktionen i Sverige. Utifrån detta år har heltidsföretagen blivit mindre i antal, men samtidigt ökad i antal djur och åkerareal för varje företag.

Vår största jordbruksproduktion vi har är mjölk, mjölken står för ca 20 % av värdet av hela den svenska jordbruksproduktionen. Utöver mjölk, har vi också produktion av nöt, gris och fjäderfä(höns).

Jordbrukarens djurhållning är en viktig faktor som kommer att spela stor roll på deras resultat av produkten som djuren ger. En god djurhållning är nyckeln till bra produkt, och hälsosamma djur genom att alltid anpassa sig så bra som möjligt utifrån vad djurslaget behov är och deras naturliga beteende. Allt vi ger till djuren kommer påverka jordbrukarens vinst, från bra foder med rätt näringssammansättning så att de växer hälsosamt, till att inte ge hormoner för att djuren ska växa snabbare vilket ger snabbare resultat, men är absolut inte hälsosamt för djuren. I detta fall har vi i Sverige som tur är några lagar som skyddar djuren från att behandlas orättvist och att de behåller sin rätt att få god djurhållning, vilket betyder att djuren ska födas upp friska och välmående. Det innebär att avla på så friska djur som möjligt med så bra egenskaper som möjligt.

Detta år 2018 har jordbrukarna haft en av de tuffaste perioderna de har haft på länge på grund av det torra klimatet, gassande solen och skogsbränder som långsamt och successivt har slukat de torra åkrarna. Dem har behövt akutslaktat många av sin boskap för att fodret inte räcker till.

Ivar