Jordbruket i Afrika

Det är hett, det är långa torra perioder utan regn och det är fattigt i många av de olika afrikanska länderna. Livet som en bonde i Afrika är dock inte helt den totala motsatsen till en bonde i Sverige för trots allt så förlitar de sig båda på hårt arbete och i mångt och mycket på vädergudarna. Men i slutändan och ser vi rent krasst så har förmodligen den svenska bonden bättre förutsättningar och bland annat mycket bättre maskiner.

Jordbruket i Afrika
Jordbruket i Afrika

Ungefär hälften av de verksamma i Afrika arbetar och sysslar med jordbruk men förutsättningarna skiljer sig avsevärt och marken har i många fall mycket låg bördighet och är i många fall relativt obrukbar.

Klimatförändringar och dess påverkan

Den afrikanska kontinenten lider tyvärr svårt av klimatförändringar och värre kommer det att bli. Längre perioder av torka gör att ungefärliga 25% av befolkningen i Afrika idag lider av vattenbrist och det blir bara värre och värre framöver enligt en klimatrapport ifrån FN. Ökade priser på bland annat vatten, mat och andra förnödenheter och produkter som behöver mycket vatten är en konsekvens av vattenbrist, möjligheten till export av mat försvinner också i princip genom att det inte finns någon möjlighet till att ens odla tillräckligt med mat för det egna folket.Rapporten från FN benämner också att kontinenten Afrika faktiskt kommer att behöva tredubbla sitt matbehov fram till 2050 trots det kan idag kontinenten inte heller förse sin befolkning med tillräcklig mat för en omedelbar försörjning och överlevnad. År 2050 är heller inte långt borta och fortfarande behöver mycket göras för att hjälpa. Trots det har mycket redan gjorts och finansiering till CGIAR majs som skapats för att just tåla extrem torka har blivit lite av en succé. Under den extrema torkan som drabbade Zimbabwe under många år så har skördarna trots torkan blivit ungefärliga 25% större än de vanliga kommersiella varianterna.

Klimatförändringar och dess påverkan
Klimatförändringar och dess påverkan

CGIAR som arbetat med hållbarhet och med livsmedelsäkerhet i många olika låginkomstländer har funnits sedan 1971 och den svenska staten bidrog under 2013-2018 med hela 585 miljoner kronor och det internationella stödet ligger på totalt 6,5 miljarder kronor för samma period. Omvärlden har insett att stöd behöver finnas för bönderna i Afrika och med bidragspengarna har CGIAR också en stor möjlighet till att forska i absolut världsklass för att kunna möta de behoven som de afrikanska bönderna nu ställs inför.

Andra problem för bönderna i Afrika

Det är inte bara vattenbrist, torka eller klimatförändringar utan bönderna i Afrika står inför en mängd andra problem. Jordbruksmetoderna som används i Afrika är ofta mycket förlegade och bönderna har inte alltid någon möjlighet till all den nya tekniken som kan användas, det saknas också i många fall en ordentlig utbildning, viss forskning och ekonomiska resurser för att man ska kunna anpassa sitt jordbruk till en miljö som snabbt förändras. Förändringarna sker helt enkelt alltför fort och bönderna har i flera generationer inte haft någon möjlighet till att följa med i samma takt.

Ivar