Jordbruket i Asien

Jordbruket utvecklades självständigt i flera delar av världen och flera av områdena där det hänt först ligger i asiatiska länder. Dessa inkluderar Indusdalen i Indien, den fruktbara halvmånen i nuvarande Levant, Irak och Turkiet samt nedre Yangtzefloden i norra Kina. Även i 2000-talet är jordbruk en viktig del av de nationella ekonomierna i många asiatiska länder.

Jordbruket i Asien
Jordbruket i Asien

Ris är den första grödan den flesta tänker på när de tänker på asiatisk jordbruk. Och det odlas i Indien, Indonesien, Thailand, Vietnam, Burma, Filippinerna, Kambodja, Laos och Malaysia. Men det asiatiska jordbruket är mer än bara risodling. Några av de viktigaste grödorna som odlas i Asien är vete och majs liksom, bomull, sojabönor, sockerrör och sötpotatis. Det finns både ekologiskt jordbruk och industriellt jordbruk i hela Asien.

I många asiatiska länder bildar jordbrukare kooperativ. Men dessa är inte som den gamla sovjetiska påtvingade kollektivisering. Istället är de frivilliga föreningar vars medlemmar väljer att gå med för att få förmåner. Kambodjanska jordbrukare bildade en vattenbruk förening för att säkra tillgång till vatten från Polyam kanalen på ett mer effektivt sätt och med färre konflikter.

Indien har den största mängden jordbruksmark i bruk följt av Kina. Dessutom har både länder extensiv djurhållning, skogsbruk och fiske. Indiska jordbruksprodukter exporteras till hela världen. Några av de viktigaste är ris, mjölk (från både vanliga kor och buffalo), vete, mango och guava samt sockerrör och bomull. Ett urval av de viktigaste kinesiska jordbruksprodukterna är ris, vete, potatis, tomat, sorghum, jordnötter, te och bomull.

Industriellt jordbruk

Under 1900-talet industriellt jordbruk blev normen i industrialiserade länder. Industriellt jordbruk är baserat på storskalig odling av enskilda grödor, som vete, med stora skördar från regelbunden användning av kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel. Tyvärr orsakar industriellt jordbruk också omfattande miljöskador. Industrialiserade jordbruk innebär användning av tunga maskiner istället för manuellt arbete. År 2000 förorsakade industriella jordbruksmetoder uttömningen av Kinas viktigaste underjordiska akviferer.

Organiskt jordbruk

Organiskt jordbruk
Organiskt jordbruk

Delvis till följd av problemen med industriella jordbruksmetoder, har Kinas ekologiska livsmedelsproduktion expanderat kraftigt sedan 2010. Kina (med 1,900,000 hectares), Indien (med 500,000 hectares) och Kazakstan (med 291,203)  är de ledande asiatiska länderna när det gäller organisk jordbruk. I Indien var skälen för att byta till ekologiska jordbruksmetoder förbättrade jordar till lägre kostnader, minskad beroende av kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel, självständighet och att det var bättre för naturen. Kazakstans regering ger omfattande stöd för ekologiskt jordbruk. Både jordbrukare och jordbruksminister har arbetat för att utveckla ett mer hållbart jordbruk. Och i hela Asien ökar efterfrågan på ekologiska livsmedel så det finns marknader för organiska frukt och grönt.

Vietnam är ett land som har tvingats bygga om sin jordbrukssektor efter att den förstördes under kriget. Från 1970-talet till 2000-talet låg tonvikten på industriellt jordbruk. Men sedan 2007 har det totala området för organisk jordbruk och fiske i Vietnam ökat från 12 120 hektar till 76 666 hektar. Indonesien är ett annat land som producerar mycket ekologiska grödor. Många asiatiska ländernas regeringar följer Kazakstans exempel och ger fler incitament till jordbrukare som går över till ekologiskt jordbruk. Hållbart, ekologiskt jordbruk är speciellt lämpligt för småbrukare, inte minst av allt för att det främjar bevarande av mark och vatten.

Ivar