Jordbruket i Australien och USA

De allra flesta känner till vad jordbruk är, men framförallt inte mycket om hur det fungerar. Vi kommer att redogöra för detta men även prata om jordbruket i Australien och USA. Med en bruttoproduktion överstigande 330 miljarder dollar för den amerikanska jordbrukssektorn jämfört med cirka 50 miljarder dollar för Australien, är omfattningen och mångfalden av amerikansk jordbruksproduktion giganter i jämförelse med Australien. Emellertid står den amerikanska jordbruksproduktionen för cirka 0,8% av USA: s BNP, medan det australiska jordbruket står för 2,6% av den australiensiska BNP, vilket gör det australiska jordbruket mer än tre gånger så viktigt för den nationella ekonomin. Dessutom exporterar det amerikanska jordbruket cirka 20% av den totala produktionen, jämfört med Australien där jordbruksexport står för cirka 60% av den totala produktionen, vilket innebär att det australiska jordbruket är tre gånger så beroende av exporten som det amerikanska jordbruket.

Exportmarknader

De viktigaste amerikanska exportmarknaderna inkluderar Kanada, Mexiko, Japan, Kina och Sydkorea, vilket tyder på att USA är en konkurrent mot Australien gentemot asiatiska marknader, även om USA tenderar att exportera vissa specialprodukter, inklusive fjäderfä och foderkorn. Intressant nog är den amerikanska nettohandeln (värde på jordbruksexport – värde på jordbruksimport) cirka 35 miljarder dollar, inte så olik den australiensiska siffran på cirka 28 miljarder dollar, vilket återigen belyser exportberoendet för australiskt jordbruk. USA har cirka 2,2 miljoner gårdar jämfört med Australiens cirka 150 000, även om dessa siffror är förvrängda av de olika definitionerna av ”gårdar” som används av respektive nation.

Jordbrukare i USA och Australien har samma utmaningar såsom miljöregler och förväntningar avs etisk och moralisk hantering av djur, även om det verkar som om de amerikanska jordbrukarna i verkligheten är mycket mindre påverkade av dessa frågor än australiska jordbrukare. Att försöka förklara australiensiska vegetationslagar för en Texas-bo är en stor utmaning På liknande sätt verkar konsumenter och beslutsfattare ha mycket mindre påverkan på frågor som användningen av GM-grödor eller djurskyddsnormer i USA än i Australien.

Nya metoder inom jordbruket

Nya metoder inom jordbruket

Ledande amerikanska och australiska jordbruksodlare verkar vara lika skickliga på att använda den senaste produktionsteknologin. Amerikanska odlare är dock mycket mindre exponerade för produktions- och marknadsrisk och har också en stor inhemsk biobränslesektor som ”garanterar” mer än en tredjedel av USA: s totala majsproduktion.

Amerikanska nötkreaturproducenter verkar driva mer tätt förvaltade företag än australiensiska motsvarigheter. Ett stort problem i USA (även i Australien) är utmaningen att locka unga jordbrukare och arbetskraft, i allmänhet, till jordbrukssektorn, även om det finns en stor skillnad i USA jämfört med Australien. I USA jobbar många i den mer intensiva jordbruksindustrin (fläsk, fjäderfä, trädgårdsodling) med låga lönenivåer som börjar på cirka $ 8 per timme, jämfört med i Australien som börjar på $ 20 per timme. Det verkar också som att i USA så finns det enklare bestämmelser kring krav på tillhandahållande av ”arbetstagarförmåner” såsom hälsovård, och en betydande del av de som sysselsätts i vissa regioner är invandrararbete som knappt får minimilön. Det finns mycket mer att skriva om detta men detta är kort om jordbruket och skillnaderna mellan dessa stora kontinenter.

Ivar