Jordbruket i näringsliv

Jordbruk är en industri eller, mer korrekt, en samling besläktade industrier. Vissa av dessa handlar om att plantera och skörda grödor, uppfödning av boskap, skapande och bruk av gödningsmedel och bekämpningsmedel.

Jordbruket i näringsliv
Jordbruket i näringsliv

Och det inkluderar även skogs- och fiskodlingar. Vissa industrier är avgörande för den nationella säkerheten. Jordbruk är en. Människor måste ha mat även under krigstid, pandemier eller naturkatastrofer. Så i den meningen är jordbruk inte bara någon som helst industri.

Samtidigt är jordbruk en del av näringslivet ändå. Tyvärr kännetecknas det industriella jordbruket av en stor tonvikt på några få grödor. Majs är ett välkänt exempel. Det används som djurfoder, biobränslen och för att göra skräpmat.  Denna storskaliga monokultur kräver användning av kemiska gödselmedel och bekämpningsmedel eftersom näringsämnena tas bort från jorden år efter år. Dessutom har överanvändningen av antibiotika i djurhållningen påskyndat utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

Sedan den industriella revolutionen på 1800-talet har gårdar blivit mycket mer produktiva tack vare förbättringar inom djurhållning och teknik. Konstgödsel och bekämpningsmedel också har bidragit till ökad avkastning.  Ändå kan vissa av dessa åtgärder orsaka skador på miljön och utgöra hälsorisker för människor. Jordbruket är fortfarande en farlig industri. Jordbruksarbetare står inför olyckor och skador på grund av maskindrift. Dessutom kan exponering för bekämpningsmedel och konstgödselmedel orsaka allvarliga sjukdomar och fosterskador i gravida kvinnor.

Automation har minskat antalet arbetare som behövs inom jordbruket kraftigt. Men maskinerna som ersatte jordbrukarna är dyra och kräver en stor investering i kapital. Många jordbrukare tvingas låna pengar för att köpa sin utrustning. På den positiva sidan köper svenska jordbrukare många av de material de behöver (till exempel jordbruksmaskiner) från svenska producenter. Detta stimulerar Sveriges nationella ekonomi mycket mer än om jordbrukare köper sina varor från utlandet.

Hållbart jordbruk

Hållbart jordbruk
Hållbart jordbruk

Hållbart jordbruk maximerar bättre miljö utnyttjande. Nutidens jordbruk kräver mycket fossilt bränsle för att driva alla maskiner och över beroende på kemikalier som bekämpningsmedel och gödsel. Liksom med andra industrier måste jordbruket bli mer hållbart. Detta betyder bland annat att man måste minska det nuvarande beroendet av fossila bränsle och kemiska gödselmedel. Ett sätt att göra detta är att använda organiska gödningsmedel som jordbrukare gjorde tidigare. Organiskt gödningsmedel är de med ett organiskt ursprung som dynga och kompost. Men det inkluderar också så kallade gröna gödsel växter. Framtidens jordbruk, liksom andra industrier, måste vara hållbart och ekologisk. Samtidigt kan bönder prova på att odla nya grödor såsom baljväxter.  Gröna näring är en tillväxtindustri. Det innebär att man har möjligheten att skapa flera nya jobb. I framtiden kan man skapa bioplaster av växter och andra restprodukter från jord- och skogsbruket till exempel.

Påverkan av klimatförändringar

Liksom med andra delar av näringslivet kommer jordbruk att påverkas av klimatförändringar. Till exempel kan fosfor- och kvävegödselmedel läcka ut i vattendrag under kraftiga regn stormar och orsakar förorening av grundvatten. Eftersom sådana stormar kommer att vara vanligare inom en snar framtid på grund av klimatförändringar kommer problemet bara att bli värre. Under sommar 2018 fick Sverige en försmak av extrem torka. När torka och andra extrem väderförhållanden blir mer vanliga måste jordbrukare vara uppfinningsrika och hitta på miljövänliga alternativen. Det är en stor fördel att svenska jordbrukare bedriver redan miljövänligt jordbruk.

Ivar