Jordbruket i USA

Nordamerikas urbefolknings jordbruk först och främst om odling för eget behov fast dem idkade byteshandel med sina överskott.

Jordbruket i USA
Jordbruket i USA

Deras traditionella grödor som majs, potatisar och pumpor odlas och äts över hela jorden idag inte bara i Nord- och Sydamerika. Men när det gäller modernt jordbruk i USA tänker man mest ofta på Great Plains (Stora slätterna) i landets mitt. Eftersom Amerikas Great Plains  är så platt och öppen, var det ett bra ställe att testa industrialiserade odlingsmetoder. Till skillnad från i kuperade eller steniga områden, fanns det få hinder för maskinerna.

USA har varit ledande i industriellt jordbruk sedan 1800-talet med många uppfinningar inom jordbruksmaskiner. Nu, som i andra industrialiserade länder, arbetar endast en liten andel av den amerikanska befolkningen i jordbruket. I allmänt har Amerikanska bönder satsat på kvantitet medan europeiska har satsat på kvalitet.  Det förklarar att det finns användning av antibiotika i betydlig högre utsträckning än i europa. Allt är gjort på löpande band så alla djur får antibiotika, inte bara de sjuka. Under mitten av 1900-talet uppfattas industriella jordbruk av många som jordbrukets framtid. Men det finns också nackdelar med industriella jordbruk trots sin väl dokumenterade kapacitet för storskalig livsmedelsproduktion. Massiv besprutning med kemiska bekämpningsmedel av grödor skadar bra insekter såväl som skadliga sådana. Detsamma gäller för utbredd användning av kemiska gödningsmedel. Övergödsling förgiftar vattendrag och skadar naturens balans. En annan stor bekymmer med industriell jordbruk är att så få äger så mycket mark och att dom kan manipulera marknader. Idag kontrolleras en stor del av jordbruket av några få storföretag. Monsanto är ett biotekniskt jordbruksföretag som utvecklar GMO-grödor (genetisk modifierad organism) bland annat. Monsanto också tillverkar RoundUp, ett kontroversiellt bekämpningsmedel med glyfosat som sitt verkningsämne. Naturligtvis finns det också mindre, familjeägda gårdar i USA. Men många småbrukare är tvungna arrendera marken. Och de måste betala hyran oavsett om skörden var bra eller dåligt. Så även när det är småbrukare som arrenderar marken, så är det ofta den stora företagen som fastställer villkor.  Plus, landets infrastruktur är inriktat mot konventionell jordbruk.

Organisk jordbruk

Organisk jordbruk
Organisk jordbruk

Givetvis finns det organisk jordbruk också och det är en stadigt ökande del av jordbrukssektorn. Organisk mat och textilier gjorda av organisk bomull blir allt mer eftertraktat för varje år. Det är anmärkningsvärd att USA exporterar majs, vete och soja på en och samma gång som landet importerar ekologisk majs, ekologisk vete och ekologisk soja. Men bara en bråkdel av amerikansk jordmark används av jordbrukare som producerar ekologiska grödor. Att byta till organiskt jordbruk är dyrt. Det kräver stora investeringar i nya jordbruksmaskiner, nya tekniker och nya växtsorter. Det kräver mer fysisk arbetskraft när djuren skall vara frigående. Plus, jordbruksmarken måste vara fri från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel i minst 3 år innan det kan certifieras för ekologisk odling.

Amerikanskt jordbruk verkar lite tvådelad, eller hur?  På den ena sidan finns det industriellt jordbruk med stor användning av kemikalier.  Och åt andra sidan är den ekologiska jordbrukssektorn.  Men konsumenter är allt mer intresserad av lokalproducerade, ekologiska livsmedel. Direkt försäljning av gårdsprodukter såsom kött, grönsaker och ägg blir allt vanligare för varje år. Så det är helt möjlig att jordbruket i USA blir allt mer ekologiskt i framtiden.

Ivar