Jordbruket och dess lagar i Finland

Finlands populära område inom jordbruket och de lagar som skyddar de finska boskapsdjuren, husdjuren och jordbrukarna. Finland är ett avlångt land som befinner sig lägligt nog precis bredvid golfströmmen, vilket ger bättre odlingsbetingelser än i andra nordiska länder. Finland kallas för “De tusen sjöarnas land”, detta gör att fiske blir en viktig näringskälla för befolkningen. Samma folk som har fiske som inkomstkälla, arbetar också i jordbruket, såsom skogsbruk och jakt. Fisket som dominerar i Finland är siklöja inom insjöfisket. Landet är omringat av 187 888 sjöar som täcker ca 10% av landets yta.

Jordbruket och dess lagar i Finland

Jordbruket och dess lagar i Finland

Finska jordbrukares vinst och produktion är helt beroende av mängden ljus som utstrålar för att odlingsförhållandena ska vara så lyckad som möjligt. På sommaren är det korta nätter, och på vintern är det korta dagar. Dock har de många grödor som är anpassningsbara till Finlands förhållande till vädret, som korn, havre, gräs och potatis, som är riktigt rustika grödor, de tål de flesta väderförhållanden. Oljeväxter finns det begränsat av. Här nedan kommer mer fakta.

Fakta om jordbruket i Finland

De finska jordbrukarna är uppdelade i privatpersoner som ägaren hela 78,2% av alla jordbruksföretagen, familjeföretagen 20,6%, minde företag 0,4% och staten som äger 0,7%. Ca 8 % av landet är brukbar jord, samt går ca 3,4% av deras arbetskraft åt skogsbruk och fiske.

Även fast djurantalet i Finland är betydligt mindre samt åkerarealen så har de förhållandevis hög intensitet i jordbruket, vilket gör att jordbrukets totala bidrag i Finland är 1 442 miljoner euro, medan i Sverige, där vi har mer djurantal och större produktion inom jordbruk, så är landets totala bidrag 1 476 miljoner euro. Antalet djur och boskap i Finland är hela 35% mindre än på andra sidan Östersjön. Finland blev medlem i Europeiska unionen år 1995, vilket gjorde att de blev en positiv inverkan för jordbrukarna då dom har många lagar och regler som hjälper dom och djuren. Utöver att Finland faktiskt är medlem i Europeiska unionen, så har de också den nationella lagstiftningen som finansieras av EU- lagstiftningen. Den som skyddar golfströmmen och annat vatten är Havs- och vattenmyndigheten som är ett förvaltiningsföretag som skyddar allt levande i vatten, sjöar och hav.

Fakta om jordbruket i Finland

Fakta om jordbruket i Finland

En av de nationella lagarna i Finland är 2 a § (29.12.2006/1446 Gårdsbruksenhet som är en lag med bred utväg som är avsedd för självständig produktionsenhet, och den består av olika fastigheter som administrerar grundval av ägande eller hyra, de råder om det som kännetecknar en funktionellt och ekonomisk gårdsbruksenhet. Den hjälper jordbrukarna att kunna administrera sina företag på ett så rättvist sätt som möjligt.

I Finland har det pågått i flera år oroväckande frågor om lagar som skyddar djuren som behövs förstärkas. Man försöker informera om den finländska djurhållningen och jordbrukarnas yrkesegenskaper gällande djurvälfärd. Mer specifikt det de vill ändra på är lagarna som skyddar båsladugårdarnas framtid samt hos svinproduktionen, ställningen till grisningsbås och semineringshäckar. Det finns också utöver skyddslagar, stöd och bidrag som hjälper jordbrukarna att kunna bibehålla sina företag vid nöd och behov.

Ivar