Odla ditt kaffe i Sverige

Odla ditt kaffe i Sverige

Även om det inte förekommer i svenskt jordbruk med kaffeodlingar går det att odla här. Anledningen till att det inte finns någon ekonomisk produktion av kaffe beror helt enkelt på att klimatet inte är optimalt och att lönsamheten därför blir… Fortsätt läsa

Framtidens jordbruk

Framtidens jordbruk

Ett antal globala trender påverkar livsmedelssäkerhet, fattigdom och den övergripande hållbarheten hos alla livsmedels- och jordbrukssystem.

Ekologiskt jordbruk

Jordbruket i EU

Att tänka på hur vidare vi använder vår jord är extremt viktigt för djurens skull, för människokroppens skull och sist men inte minst, för miljöns skull. Det finns två välkända olika termer till hur vi kan välja att ta vara… Fortsätt läsa

Jordbruket i EU

Jordbruket i EU

Att jordbruket är viktigt för många länder i Europa råder det knappast någon tvekan om och i denna del kommer vi titta närmare på hur det ser ut inom hela Europa och hur jordbruket kan se olika ut beroende på… Fortsätt läsa

Jordbruket och dess lagar i Finland

Jordbruket och dess lagar i Finland

Finlands populära område inom jordbruket och de lagar som skyddar de finska boskapsdjuren, husdjuren och jordbrukarna. Finland är ett avlångt land som befinner sig lägligt nog precis bredvid golfströmmen, vilket ger bättre odlingsbetingelser än i andra nordiska länder. Finland kallas… Fortsätt läsa