Sveriges jordbrukslagar

Hur våra lagar hjälper oss, och om det räcker

I Sverige har vi generellt bland de bästa lagarna när det kommer till jordbruk och djurskydd, får man ofta höra. Men vad är det egentligen för lagar som vi har som gör att det är så bra?

Sveriges jordbrukslagar

Sveriges jordbrukslagar

Jordbruk är generellt det som är den största boven när det kommer till miljöförstöring, upp till 30 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer därifrån. Våra lagar är till för att skydda både djur och människor, för att se till att skadan inte blir för stor.

Lagarna

Till exempel finns det lagar som bedömer att du behöver utrymme för nödvändigheter såsom stallgödsel, i mån som räcker för antalet djur du äger. Detta är räknat på hur mycket gödsel som beräknat kommer komma ifrån din egna produktion, och att detta utrymme ska räcka i vad lagen säger är lagom tid. Lagom tid är olika beroende på mängden djur du har, det separeras från <10, till 10+, upp till 100 djurenheter.

Lagarna

Lagarna

Dessutom måste dessa utrymmen vara utformade så att läckage inte sker mot omgivningen, för att inte förstöra naturen runtomkring.

Överhuvudtaget ska alla produkter som anses vara miljöfarliga hanteras, behandlas och lagras på rätt sätt. Bryter man mot detta är det ett brott mot miljöskyddslagen.

I vissa län om du har mer än 5 hektar åkermark måste minst 60 procent av denna vara höst eller vinterbevuxen, medan i andra län räcker det med 50 procent. Jordbruksverket och länsstyrelsen kan ge vissa undantag för detta.

Allt detta låter för gemene man som detaljer vi inte riktigt förstår, men syftet med allt detta är rätt simpelt – för att värna om miljö, natur och djur. Vi är ett land som till stor del är åkermark och skog, och att säkert värna om dessa medan vi ändå använder oss av det är inte lätt.

Utan lagar och regler kring detta hade man kunnat ignorera vad som är bäst för natur och land, bara för egen vinning få ut mer av sin produkt och därav kanske mer vinst.

Jordbruksverket som har hand om allt det här, har ett simpelt syfte. De är här för att våra djur ska må bra, och att maten vi får ska vara bra, allting på ett hållbart och miljövänligt sätt. Våra lagar är baserad på den Europeiska jordbrukspolitiken som EU driver, som har samma mål som vi strävar efter.

  1. Målen i den jordbrukspolitiken som EU driver och vi är med i, är följande;
  2. Hjälpa jordbrukarna att producera tillräckligt med mat i EU
  3. Se till att vår mat är säker
  4. Skydda jordbrukarna från marknadsrisker och alltför stora prissvängningar
  5. Hjälpa jordbrukarna att modernisera sina gårdar
  6. Stödja en levande landsbygd med många olika försörjningsmöjligheter
  7. Skapa varaktiga jobb i livsmedelsindustrin
  8. Skydda miljön och djurens hälsa

Detta må vara EUs föreskrifter, men det stämmer överens vad vi som land vill också.
Sverige är stolta över att ha bland den bästa djurhållningen som finns, men det går fortfarande att ifrågasätta och bli bättre. De lagar vi har idag tillåter fortfarande industrier behandla djur som simpla produkter, vilket för ett land som står för allas rätt och djurens rätt får våra lagar och ideologier att inte stämma överens.

Men det går inte att förneka att vi är på rätt väg, och att vår natur och våra djur generellt sätt mår bättre än vad som skulle kunna vara alternativet.

Ivar