Torka och hur den påverkar svenska jordbruket

Klimatförändringarna världen över märks även i det svenska jordbruket eftersom vi ser att det påverkar oss på ett sätt vi inte är vana vid. Vi märker idag hur beroende vi är av att jordbruket fungerar när det händer saker som ett års kraftig torka. Det här gjorde att många tänkte till och vi svenskar fick överlag lära oss att vara väldigt försiktiga med hur mycket vatten vi gjorde av med.

Torka och hur den påverkar svenska jordbruket

Torka och hur den påverkar svenska jordbruket

Nya tjänster för den aktuella vattentillgången

En av de bra sakerna som skedde var att SMHI och SGU tillsammans utvecklade en tjänst för att invånare skulle kunna se hur den aktuella vattentillgång var. Tjänsten kallas “Risk för vattenbrist” och publicerades på smhi.se. Det var inte bara för invånarna tjänsten skapades utan även för myndigheter och kommuner att förbereda sig för den aktuella situationen. Det här underlättade för kommunerna att införa bevattningsförbud i god tid och att kunna göra en bättre bedömning av situationen.

Nya tjänster för den aktuella vattentillgången

Nya tjänster för den aktuella vattentillgången

Anledningen till att torka uppstår

Den största och främsta anledningen till att torka uppstår är när det kommer väldigt lite nederbörd. Bristen blir runt om i naturen och det ställer till problem för växter och även för en del av våra aktiviteter. Torkan uppstår inte för att det kommer lite nederbörd under några dagar, utan det behöver gå en tid. Vad torka innefattar kan vara väldigt mycket, men några saker brukar ofta räknas in. Det kan vara att det har varit lite nederbörd, att vattenflödena och vattennivåerna i sjöarna blir låga, att fuktigheten i marken blir låg och sedan att våra nivåer av grundvatten blir låga.

Så uppstår torka

Många pratar om att det har regnat för lite och att det därför uppstår torka. Ser man till grundvattennivåerna har det med fler faktorer än bara regn att göra och det gäller att se till nederbörden. Om det har varit en torr vinter gör det att grundvattennivåerna är låga redan på våren och det gör att marken blir känsligare för vilken nederbörd som kommer under sommaren. Marken däremot är beroende av regnet för att grödor osv ska kunna växa. Den vanligaste torkan är givetvis att det inte regnar, men vi måste komma ihåg att problemet med mer extrem torka inte kommer av att det inte regnar utan handlar om en lång tids nederbörd som inte kommer. Under sommaren fylls inte grundvattnet på i samma utsträckning eftersom växterna då tar det mesta av vattnet som kommer ned.

Stor påverkan på vårat samhälle

Om det inte regnar alls under en period kan det gå över till att bli vad vi kallar en torrperiod. Det som sker då är att växter kommer in i en vissningsprocess och inte längre orkar suga åt sig det vatten som sedan kommer ned i marken. Ibland när det är torrperioder minskar även avrinningen till vattendrag och sjöar. Det brukar ofta innebära att vi får en minskad vattenkraftproduktion som i sin tur gör att vi tillverkar mindre el. Torka gör alltså en stor påverkan på samhället som är lätt att missa.

Ivar