Vad händer vid torka?

Det är mycket som händer när vi har långvarig torka i ett land. En av de stora sakerna som kan vara förödande som vi inte först märker av har inte direkt med jordbruket att göra vattendragen och sjöarna. Det i sin tur påverkar jordbruket. När vattendragen och sjöarna får lägre nivåer får vi också lägre resurser i form av våra vattentäkter. Utöver det påverkas även fisket och det viktigaste för jordbruket vattenståndet som fungerar reglerande.

Vad händer vid torka?

Vad händer vid torka?

Andra problem som kan komma att uppstå när vi har låga vattenstånd är sjöfartens möjligheter att ta sig fram. Det är inte bara båttrafik som blir påverkan utan även det vi vanligtvis använder våra sjöar till exempel avloppsrecipienter. I de norra delarna av Sverige har vi vattendrag som är oreglerade till viss del. De har lägst vattennivåer under vinterhalvåret då nederbörden kommer som snö och om somrarna är de högre. I de södra delarna av Sverige fungerar det annorlunda och det är i första hand avdunstningen som avgör vattenståndet. Det här påverkar i sin tur både hur magasineringen av vatten sker och hur höga grundvattennivåerna är samt hur marknivåerna är. Eftersom avdunstningen är högre sommartid innebär det även att vattenståndet är lägre under sommaren. Problemet som uppstår här är att behovet är större under sommaren och om det uppstår torrperioder blir mycket väldigt påverkat. När torrperioderna är under en längre period börjar det även uppstå konkurrens med vad vattenanvändningen ska vara för. Om det är en långvarig torrperiod kan det gå så långt att mindre vattendrag torkar ut helt.

Mycket påverkas om det är extrem torka

Mycket påverkas om det är extrem torka

Mycket påverkas om det är extrem torka

Sverige har alltid varit väldigt förskonade från långvarig torka jämfört med andra länder. Vi har ändå sett att vi emellanåt har kunnat få problem med vattenbrist och de senaste åren har det varit lite mer påtagligt både regionalt och mer lokalt. Det är mycket som påverkas när det är torka. Både jordbruket och skogsbruket får problem. Skogsbruket till exempel får problem med att de inte kan köra i skogen på grund av risken för skogsbrand och de får även problem med att tillväxten blir dålig. Jordbruken får stora problem med att grödorna inte växer och om det går väldigt långt även problem med att höskörden blir dålig. Förutom det kan vi även få problem med produktionen av dricksvattnet och att vattenkraften inte får tillräckligt med vatten. Många industrier har också ett stort behov av vatten vilket kan göra att de får problem med att hålla produktionen igång om det blir brist. Ett problem som ofta märks i södra Sverige är att tillgången är minst när behovet är störst.

Framtiden och torka

Eftersom klimatet förändras ganska snabbt just nu och trenden går att vi får varmare somrar går det att räkna med att vi kommer att få viss torka även framöver. Det har inte med minskad nederbörd att göra då den även beräknas öka, utan just det att avdunstningen sommartid kommer att bli betydligt högre medan nederbörden kommer att komma året runt. Vi har även en trend där växtsäsongen blir längre och det kräver mer vatten. Det kan leda till att nivåerna både hos vattenflöden och grundvattnet kommer att vara låga. Runt om i Sverige jobbar både kommunerna och berörda myndigheter med att förbereda sig för kommande perioder med mer torka för att kunna hantera situationerna bättre.

Ivar